Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką

Kiedy sprawy idą po naszej myśli, a kiedy możemy napotkać trudności?

Postępowanie upadłościowe to jeden z najbardziej newralgicznych momentów w życiu każdego dłużnika. Może ono doprowadzić do szczęśliwego zakończenia wiążącego się z całkowitym umorzeniem zadłużenia, ale może także zakończyć się fiaskiem, odbierając możliwość ponownego wnioskowania o ogłoszenie upadłości na okres 10 lat. Warto więc dowiedzieć się w jakich przypadkach sąd może odrzucić Nasz wniosek.

Kiedy Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zgodnie z treścią art. 4914 p.u.n. sąd upadłościowy oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli było już prowadzone postępowanie upadłościowe, z przyczyn innych niż na Twój wniosek jeśli:

a)      W okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, toczyło się postępowanie upadłościowe na

wniosek dłużnika.

b)      Konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a nie

konsument, lecz tego nie zrobił.

c)      Dłużnik nie spełniał obowiązku rzetelnego planu spłaty, w prowadzonym  poprzednio

postępowaniu upadłościowym, sąd uchyli ponowne rozpatrzenie złożonego wniosku.

Jak zminimalizować szanse odrzucenia wniosku przez sąd?

Aby zminimalizować szanse na odrzucenie wniosku, trzeba pamiętać o tym, żeby składany przez Ciebie wniosek, zawierał komplet dokumentów, potwierdzających wszystkie zobowiązania finansowe. Trzeba również mieć na uwadze, iż nie wykazanie wszelkich Twoich zobowiązań, może być obarczone ryzykiem odrzucenia wniosku.


We wniosku musza być zawarte pełne i prawdziwe dane dotyczące Twojej obecnej sytuacji finansowej jak i r
ównież sytuacji rodzinnej i majątkowej. Konieczne jest także, w przypadku roszczeń majątkowych, określenie wartości przedmiotu sporu.


Warto r
ównież wspomnieć
, że wskazanym jest cofnięcie się w przeszłość i przeanalizowanie, na jakie potrzeby, były zawierane umowy kredytowe, bądź inne zobowiązania finansowe.
Dobre poparcie argument
ów we wniosku, nie świadczące o rażącym niedbalstwie lub istotnym zwiększeniu swojego zadłużenia, zmniejsza szanse na odrzucenie wniosku dłużnika przez sąd.
Każdy poprawnie złożony wniosek do odpowiedniego sądu z wydziałem gospodarczym powinien zawierać ponadto szczegółowo określone warunki podpisanych um
ów z bankami, jak i również przytoczenie okoliczności faktycznych, które uzasadniają składany wniosek do sądu przez dłużnika.

Dlatego właśnie tak ważnym jest powierzenie swojej sprawy wykwalifikowanym specjalistom. Nasz zespół prawny zajmuje się wyłącznie Prawem Upadłościowym, dzięki temu mamy pewność, że poradzimy sobie z każdą sytuacją, a nasi klienci mają gwarancję świadczenia usług na najwyższym możliwym poziomie!